Categories: कृषी

गगनबावडा तालुका शेतकरी कर्जमुक्ती यादी एका क्लिकवर

कोल्हापूर। महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील गगनबावडा तालुक्यातल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची (Mahatma jotirao phule farmer loan waiver) गावनिहाय यादी खालीलप्रमाणे आहे.

  1. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – अंदूर, असळज, असंडोली, बावेली, बोरबेट)
  2. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – चौधरवाडी, धुंदवडे, गगनबावडा, गारिवडे, जर्गी)
  3. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – कडवे, कातळी, खडुळे, खेरीवडे, खोकुर्ले, किरवे)
  4. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – कोदे खु., कोदे बु., लखमापूर, लोंघे, मांडुकली, मणदूर)
  5. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – मार्गेवाडी, म्हाळुंगे, मुटकेश्वर, नरवेली, निवडे)
  6. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – पडवळवाडी, पळसंबे, पारगावकरवाडी, सैतवडे, साखरी)
  7. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – साळवण, सांगशी, शेळोशी, शेणवडे, तिसंगी)
  8. शेतकरी कर्जमाफी यादीः गगनबावडा तालुका (गावे – तळये बुद्रुक, तळये खुर्द, वेतवडे, वेसरफ, वेसर्डे)
Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: CSC LOGIN kyc आधार प्रमाणीकरण कसे करावे आधार लिंक महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महात्मा फुले कर्ज माफी यादी महात्मा फुले कर्ज माफी योजना शेतकरी कर्जमाफी योजना