Categories: Featured सामाजिक हवामान

Kolhapur : ‘हे’ प्रमुख मार्ग बंद, ‘या’ पर्यायी मार्गाने वहातूक सुरू

कोल्हापूरजिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील काही राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रीधर घाटगे यांनी दिली आहे.

 • करवीर तालुक्यातील शिंगणापूर रामा-194 तसेच शिंगणापूर केटीवेअर रस्त्यावर पाणी आल्याने वाहतूक बंद
 • बाचणी बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने शिरोली दुमालाकरिता पर्यायी मार्ग कसबा बीड, शिरोली घानवडे प्रजिमा 29 पासून तसेच बाचणीकरिता सडोली पासून वाहतुक सुरू, इस्फूर्ली, नागाव, खेबवडे, बाचणी मार्गे वाहतुक सुरू.
 • महे पुलावर पाणी आल्याने सांगरूळ, आमशी, कसबा बीड व प्रजिमा 29 मार्गे वाहतुक सुरू
 • कोगे बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने कुडित्रे करिता गगनबावडा मार्गे व कोगे करिता बालिंगा पाडळी कोगे मार्गे वाहतुक सुरू.
 • हातकणंगले तालुक्यातील इचलकरंजी नवीन पुलावरुन वाहतूक सुरू
 • निलेवाडी- पारगाव पुलावर पाणी आल्याने अमृतनगर, चिकोर्डे मार्गे वाहतुक सुरू
 • गगनबावडा तालुक्यातील शेणवडे, अणदूर, धुंदवडे रस्त्यावर पाणी आल्याने अणदूर, मांडूकली, वेतवडे मार्गे वाहतुक सुरू,
 • प्रजिमा क्र. 19 वर पाणी आल्याने पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहतुक बंद.
 • शिरोळ तालुक्यातील शिरढोण पुलावर पाणी आल्याने नांदणी जयसिंगपूर मार्गे वाहतूक सुरु.
 • कागल तालुक्यातील सर पिराजीराव तलावातील पाणी रस्त्यावर आल्याने हासुर, बोळावी, ठाणेवाडी व देवगड, राधानगरी, मुरगुड मार्गे वाहतूक सुरु.
 • बस्तवडे बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने अनुर ते बानगे मार्गे वाहतूक सुरु.
 • पन्हाळा तालुक्यातील बाजारभोगाव गावाजवळ रस्त्यावर पाणी आल्याने पोहाळे-पोहाळेवाडी व
 • मलकापूर, येळवण, मांजरे, अणुस्कुरामार्गे वाहतुक सुरू, करंजफेण रस्त्यावर पाणी आल्याने मलकापूर, येळवण, जुगाई, अनुस्कूरामार्गे वाहतुक सुरू
 • केर्ली जोतिबा रस्ता खचल्याने गायमुख वळण रस्त्यावरून मार्गे वाहतूक सुरू
 • गोठे पुलावर पाणी आल्याने मल्हारपेठे, सुळे, कोदवडे मार्गे वाहतुक सुरू, काखे पुलावर पाणी आल्याने वाहतुक बंद
 • माजगाव पुलावर पाणी आल्याने कळे, पुनाळ, दिगवडे मार्गे वाहतूक सुरू
 • चंदगड तालुक्यातील इब्राहिमपूर पुलावर पाणी आल्याने कनुर गवसे मार्गे वाहतूक सुरु, चंदगड पुलावर पाणी आल्याने पाटणे फाटा, पाटणे, मोटणवाडी मार्गे वाहतुक सुरू
 • दाटे गावाजवळ रस्त्यावर पाणी आल्याने आमरोली, सोनारवाडी मार्गे वाहूक सुरु
 • करंजगाव पुलावर पाणी आल्याने वाहतूक बंद.
 • प्रजिमा क्र.62 मार्गावर पाणी आल्याने वाहतुक बंद
 • म्हालेवाडी, निट्टूर सीडी वर्कवर, कोवाड गावाजवळ तसेच काणूर व गवसे गावाजवळ पाणी आल्याने पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहतुक बंद
 • गडहिंग्लज तालुक्यातील निलजी बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने दुंडगे, जरळी, मुंगळी, नुल मार्गे वाहतूक सुरु
 • येणेचवंडी कॉजवेवर पाणी आल्याने नुल, भडगाव, बेरडवाडी, नरेवाडी, नंदनवाड मार्गे वाहतुक सुरू
 • हलकर्णी कॉजवेवर पाणी आल्याने बसरगे, येणेचवंडी, नंदनवाड, हलकर्णी मार्गे वाहतूक सुरु.
 • राधानगरी तालुक्यातील शिरगाव बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने तारळे, राशिवडे मार्गे वाहतूक सुरु
 • शाहूवाडी तालुक्यातील कानसा नदीवरील मालेवाडी पुलावर पाणी आल्याने तुरूकवाडी, मलकापूर,निळे, भेंडवडे, उदगीरी, राघूचा वाडा, शित्तुर, उखळू मार्गे वाहतुक सुरू.
 • वारणा नदीवरील आरळा शित्तुर पुलावर पाणी आल्याने तुरूकवाडी, कोकरूड, शेडगेवाडी, आरळा मार्गे वाहतुक सुरू
 • आजरा तालुक्यातील साळगाव बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने ओडीआर 139 सोहाळे, बाची, आजरा सुतगिरणीमार्गे वाहतूक सुरू.
Team Lokshahi News