मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत दंत शल्यचिकित्सक, उपनिबंधक, सहायक आयुक्त – पशुसंवर्धन, वनक्षेत्रपाल, उप संचालक, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, उप विभागीय जल संधारण अधिकारी पदांच्या एकूण 56 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 मार्च 2022 21 मार्च 2022 01 जून 2022 (PDF जाहिरात क्र.Adv. 016/ 2022 या पदांसाठी मुदतवाढ) आहे.

 • पदाचे नाव – दंत शल्यचिकित्सक, उपनिबंधक, सहायक आयुक्त – पशुसंवर्धन, वनक्षेत्रपाल, उप संचालक, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, उप विभागीय जल संधारण अधिकारी
 • पद संख्या – 56 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
 • नोकरी ठिकाण – महाराष्ट्र
 • अर्ज शुल्क –
  • अमागास  – रु. 719/-
  • मागासवर्गीय- रु. 449/-
 • वयोमर्यादा –
  • खुल्या प्रवर्गासाठी – 35 वर्षे
  • मागासवर्गीय/ अनाथ – 40 वर्षे
 • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन (Online Application Forms)
 • अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 12 मे 2022
 • Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 
  • 14 मार्च 2022 21 मार्च 2022 01 जून 2022 (PDF जाहिरात क्र.Adv. 016/ 2022 या पदांसाठी मुदतवाढ)
 • अधिकृत वेबसाईट – mpsc.gov.in
 • PDF जाहिरात (Adv.016/ 2022)https://cutt.ly/3HyNgCa
 • ऑनलाईन अर्ज कराhttps://bit.ly/3mXrwAb

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी पदांच्या एकूण 298 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 01 जून 2022 आहे.

 • शुद्धीपत्रक – https://cutt.ly/5Hy002D
 • पदाचे नाव – पशुधन विकास अधिकारी
 • पद संख्या – 298 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
 • नोकरी ठिकाण – महाराष्ट्र
 • अर्ज शुल्क –अमागास  – रु. 394/-
 • मागासवर्गीय- रु. 294/-
 • वयोमर्यादा –खुल्या प्रवर्गासाठी – 38 वर्षे
 • मागासवर्गीय/ अनाथ – 43 वर्षे
 • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन
 • अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 12 मे 2022
 • Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 01 जून 2022
 • अधिकृत वेबसाईट – mpsc.gov.in
 • PDF जाहिरात (Adv.012/ 2022)https://cutt.ly/HHy0uc4
 • ऑनलाईन अर्ज कराhttps://bit.ly/3mXrwAb

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत  ग्रंथपाल, संचालक पदांच्या एकूण 2 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 01 जून 2022 आहे.

 • पदाचे नाव – ग्रंथपाल, संचालक
 • पद संख्या – 02 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
 • नोकरी ठिकाण – महाराष्ट्र
 • अर्ज शुल्क –
  • अमागास  – रु. 719/-
  • मागासवर्गीय- रु. 449/-
 • वयोमर्यादा –
  • खुल्या प्रवर्गासाठी – 38 वर्षे
  • मागासवर्गीय/ अनाथ – 43 वर्षे
 • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन
 • अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 12 मे 2022
 • Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 01 जून 2022  
 • अधिकृत वेबसाईट – mpsc.gov.in
 • PDF जाहिरात (Adv.046/ 2022)https://cutt.ly/MHy9HK3
 • PDF जाहिरात (Adv.047/ 2022) https://cutt.ly/QHy95sl
 • ऑनलाईन अर्ज कराhttps://bit.ly/3mXrwAb (12 मे 2022)